Vaikai gali daugiau, nei mes pastebime, žinome ir iš jų tikimės.

Jiems reikia tokio darželio, kuris nori atverti ir parodyti jų gebėjimų ir galimybių lobyną.

Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“

Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“ įsteigtas 2012 m. sausio 27 d. SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos sprendimu, pasirašius sutartį su Vilniaus m. savivaldybės administracija. 2017 gegužės 31d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu lopšelio-darželio veikla perkelta į pastatą, esantį Minties g. 1, šiose patalpose tęsiant ikimokyklinio ugdymo veiklą.

Lopšelį-darželį „Giliukas“ lanko vaikai nuo dviejų iki septynerių metų. Įstaigoje vykdomos ankstyvojo amžiaus (2-3m.), ikimokyklinio (3-6 m. ) ir priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) vaikų ugdymo(si) programos, veikia 8 grupės.

2-3 m. amžiaus grupes lanko po 15 vaikų, 3-7 m. amžiaus grupėse yra po 20 vaikų.
Kiekvienoje grupėje dirba du pedagogai ir auklėtojos padėjėja.
Lopšelio-darželio darbo laikas nuo 6.30 iki 18.30 val.

Partneriai