DALINDAMIESI AUGAME

2012 m. kovo mėn. lopšelio-darželio tėvų iniciatyva buvo įkurtas Vaikų labdaros ir paramos fondas ,,Giliukas”.

Tai rūpestingų tėvų iniciatyva vaikams.

Tai laisvanoriškais ir geranoriškais pagrindais remiamas fondas, kurio tikslas:

Vaikų labdaros paramos fondas ,,Giliukas“ deklaruoja

Paramą galite skirti

Fondo įstatai

Fondo ataskaitos ir planuojama veikla

DĖKOJAME!

Naujos iniciatyvos