MŪSŲ KOMANDA

 • Mes esame tam, kad padėtume augti kiekvienam vaikui
 • Esame tam, kad lauktumėme vaikų kiekvieną dieną su šypsena ir atsidavimu
 • Esame tam, kad suprastume juos ir apkabintume žodžiu, ranka, žvilgsniu
 • Esame tam, kad augintume kiekviename vaike pasitikėjimą savimi, kitais ir pasauliu
 • Esame tam, kad išgirstume širdimi vaiko akies mirktelėjimą, žodį ar nuotaiką ir suprastume tai
 • Esame tam, kad būtume šeimos tąsa

Švietimo įstaigos direktorė

Švietimo įstaigos direktorė
Ingrida Ragauskienė
Mokytoja ekspertė


Priėmimo valandos:
Pirmadienį 8.00-10.00
Trečiadienį 16.30- 18.30


Tel. +370 5 2705075
El.p. rastine@giliukas.vilnius.lm.lt

Direktorės metinės veiklos užduotys

2019 m.m. veiklos ataskaita

2020 m.m. veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gražina
Mokytoja ekspertė
( Edukologijos mokslų magistras)
Tel. +370 5 2705075

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Daiva
Tel. +370 5 2705075

Pagalbos mokiniui specialistai

Vyr. logopedė – Vega (specialiosios pedagogikos magistras)
IV kategorijos psichologė – Edita (psichologijos magistras)

Meninio ugdymo pedagogė ekspertė Audronė

Pedagogai

 1. Natalija, vyresnioji auklėtoja
 2. Marija, auklėtoja metodininkė
 3. Lina, auklėtoja metodininkė
 4. Lilija, auklėtoja
 5. Natalija, vyresnioji auklėtoja
 6. Sigita, auklėtoja
 7. Julita, auklėtoja
 8. Erika, vyresnioji auklėtoja
 9. Kristina, auklėtoja
 10. Danguolė, auklėtoja metodininkė
 11. Margarita, auklėtoja
 12. Galina, vyresnioji auklėtoja
 13. Ksenija, auklėtoja
 14. Rita, auklėtoja
 15. Neringa, auklėtoja metodininkė
 16. Gabija, kūno kultūros mokytoja ir auklėtoja
 17. Vilija, auklėtojos padėjėja darbui su specialių poreikių vaikais.

 

Auklėtojų padėjėjos

 1. Laura
 2. Angelė
 3. Nijolė
 4. Elina
 5. Margarita
 6. Vanda
 7. Laura
 8. Jekaterina
 9. Alina

Virtuvės darbuotojos

 1. Olga, virėja
 2. Ana, virėja
 3. Marija, virėja

Techninis personalas

 1. Arvydas, pastatų priežiūros darbininkas
 2. Andrej, sargas, kiemsargis
 3. Algirdas, kiemsargis
 4. Valentinas, sargas