MŪSŲ TIKSLAI

Kartu su šeima tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – jaustis saugiam, žaisti, bendrauti, judėti, pažinti, patirti meninių įspūdžių bei kūrybiškai išreikšti save.

Sudaryti sąlygas skleistis asmenybei atvirai pasauliui, pasitikinčiai savimi ir savo gebėjimais.

MŪSŲ FILOSOFIJA

Priimame vaiką kaip savitą asmenybę, puoselėjant jo kūrybiškumą, mąstymą, individualius gebėjimus, padedant jam pažinti ir atsiverti pasauliui.

MŪSŲ PRIORITETAI

 • Kokybiškos vaikų ugdymo paslaugos
 • Mąstymo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo ugdymas
 • Individualizuotas, humanistinėmis vertybėmis paremtas, orientuotas į vaiką ugdymas
 • Tobulėjimas bendradarbiaujant ir sisteminga darbuotojų refleksija, tobulinant vaikų ugdymo metodus
 • Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir profesionalumo skatinimas
 • Aktyvus šeimos dalyvavimas vaikų ugdymo procese

MŪSŲ VERTYBĖS

 • Pagarba vaikui ir suaugusiajam
 • Bendravimas širdies kalba – empatija, atjauta, supratimas
 • Santykiai grindžiami savirefleksija, savitarpio pagalba, padrąsinimu
 • Leidimas klysti ir mokymas(is) suprasti elgesio pasekmes
 • Atvirumas vaikui, suaugusiam, gyvenimui