PROJEKTINĖS VEIKLOS 2020-2021m.m.

PROJEKTINĖS VEIKLOS 2020-2021m.m.

Šie metai ypatingi, kitokie, todėl ir ugdomasis procesas ,,Giliuke“ šiek tiek keičiasi.
2020-2021m.m. vykdysime daugiau bendrų  projektų. Tai darome ne tik todėl, kad laikomės ugdymo organizavimui būtinų rekomendacijų, tą skatina daryti ir metodas ,,,,Mąstymo mokykla“ vaikams“,  pedagogams lengviau ir efektyviau ruoštis bendroms veikloms, o vėliau drauge reflektuoti. 
Planuojamos  projektinės veiklos:
 • „Pasidalinkime gerumu su kitais“ (projektas skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai. Vyks spalio mėn.);
 • ,,Žaidžiame teatrą“ (Kūrybinis projektas);
 • ,,Steam“ ugdymo veiklų savaitės. (Pažinimo, tyrinėjimo projektas);
 • Etnokultūrinės savaitės;
 • ,,Kamštelių vajus” (Ekologinis projektas. Vyks visus metus);
 • ,,Kitoks vaikas” (Socialinis projektas. Vyks visus metus);
 • Kūrybinės raiškos savaitės (Smulkios motorikos ugdymo projektas);
 • Kūrybinės vaikų darbelių parodos įvairiose darželio erdvėse (Vyks visus metus);
 • „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (Sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymo projektas);
 • „Gamtos pažinimo takelis“ (Aplinkos pažinimo projektas. Vyks visus metus);
 • „Zipio draugai“  ( „Gudručių“ grupės socialinių įgūdžių ugdymo projektas. Vyks visus metus);
 • Knygos savaitė (Kalbos ugdymo projektas);
 • ,,Vakaras su knygele“ (skaitinėjimai vaikams vakarais);
 • Grupių puošimas pagal metų laikus;
 • Darželio lauko aikštelių paruošimas, puošimas, dekoravimas.

Parašykite komentarą